HUUR EHBO

Uw veiligheid is onze zorg

Latest News

 • 02 Nov, 2013

  Website in de lucht

 • 02 Nov, 2013

  Gezocht: Ambu verpleegkundigen en EHBO'ers mail ons. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

All News

Uitleg niveau van hulpverlening / deskundigheid niveaus

EHBO-richtlijnen in Nederland

Sinds 2005 worden in Nederland de eerstehulpopleidingen en -richtlijnen niet meer goedgekeurd door de overheid. De Goedkeuringsregeling van het Ministerie van VWS aangaande de EHBO opleidingen van Het Oranje Kruis is ingetrokken en de overheid laat de regulering van EHBO opleidingen over aan de marktwerking. Er is dus geen sprake meer van een overheidserkenning van EHBO-organisaties. 

In Nederland heeft elke EHBO-organisatie haar eigen EHBO-richtlijnen vastgesteld en kunnen eerstehulpverleners (EHBO'ers) volgens eigen eindtermen certificeren. Alle certificerende EHBO-organisaties in Nederland hanteren in de praktijk min of meer dezelfde basisrichtlijnen zoals de reanimatierichtlijnen van de NRR / ERC, alleen zitten er behoorlijke niveau en opleidingsverschilllen tussen de organisaties zelf.

Er is meer keuzemogelijkheid voor de consument en bedrijven gekomen in kwaliteit en opleidingsniveau van eerstehulp  al naar gelang de behoefte en/of noodzaak. 

Verschillende niveaus van hulpverlening:

Er zijn meningsverschillen over het indelen van niveaus binnen de leken eerstehulpverlening. Er wordt vooral gediscussieerd en gekeken naar de doelgroepen, zoals passantenhulpverlening en georganiseerde eerstehulpverlening. Doelgroep gerichte eerstehulp opleidingen zijn echter geen maatstaf voor het opleidingsniveau. Vooral voor evenementenhulpverlening en/of risico volle beroepen of omgevingen is meestal een uitgebreide EHBO opleiding op een hoger dan standaard niveau noodzakelijk op niveau 4 en hoger.

De deskundigheidsniveaus op evenementen hulpverlening:

Om u als "leek", op de het gebied van hulpverlening op evenementen / EHBO te informeren willen wij u graag uitnodigen om van het onderstaande kennis te nemen. U gaat dan beter begrijpen welke verschillen in opleiding en het daarbij behorende deskundigheidsniveau (kennis en opleiding) de diverse hulpverleners hebben. Huur EHBO vind het, in het kader van transparant zijn, belangrijk om u (als organisator/opdrachtgever) hierover te informeren. Wij hopen dat u die mening met ons deelt.

Elk evenement is immers uniek en behoeft de juiste aanpak op het gebied van: 

 • Deskundigheid, professionaliteit, bevoegdheid en bekwaamheid van de individuele hulpverlener op het evenement.

De deskundigheidsniveau / opleidingen in de praktijk:

Niveau 0 - Totaal geen deskundigheid.

Niveau 1 - Zeer beperkte dskundigheid: 

 • Uitsluitend reanimatie, tegenwoordig meestal gecombineerd met AED-bediening (BLS/AED niveau) (reanimatie cursus).
 • Primary Care (CPR) - van de Emercency First Response (EFR).
 • Gezien de opleidingsvorm, beperkte lesstof en praktische oefentijd vallen hier ook de nieuwe internetcursussen onder.

Niveau 2 - Beperkte deskundigheid: 

 • Hieronder vallen bijna alle BHV opleidingen.
 • Levensreddend Eerste Hulp (LEH).
 • Levens Reddende Hulp (LRH).
 • Secondairy Care (First Aid)

Niveau 3 - Standaard deskundigheid:

 • Hieronder vallen vrijwel alle traditionele standaard eerstehulpopleidingen zoals van het Oranje Kruis.
 • Rode Kruis EHBO.
 • First Aid International (FAI) - Basis EHBO
 • Deze opleidingen zijn geschikt voor diegenen die een algemeen EHBO-diploma nodig hebben of iets van EHBO willen weten.
 • Basis EHBO (LPEV)

Niveau 4 - Uitgebreide deskundigheid: 

 • Uitgebreide leken eerstehulpopleidingen bestemd voor diegenen waar uitgebreide kennis over eerstehulpverlening gewenst of noodzakelijk is.
 • Gevorderde EHBO (LPEV).
 • First Aid International - Gevorderde EHBO.
 • Niveau 4 eerstehulp opleidingen zijn uitermate geschikt voor eerstehulpverleners zoals bij politie, brandweer en waterschappen welke reddings-en bergingsdiensten moeten verrichten en eerstehulpverleners bij (sport)evenementen en (werk)omgevingen met verhoogd risico. Deze eerstehulp opleidingen worden meestal aangeboden als Gevorderd Eerstehulpverlener.

Niveau 5 - Zeer uitgebreide deskundigheid: 

 • Onder deze categorie vallen gezien de inhoud, niveau en duur van deze opleidingen:
 • Hulpverlener Ongevallen en Calamiteiten (HOC).
 • Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie (SIGMA).
 • First Responder van de LPEV.
 • Eerste hulp bij Drugs en Alcohol.
 • Motor rescue training
 • Auto rescue training.
 • Basis A Verpleegkundigen.
 • VIG - verzorgende.

Niveau 6 - Professionele deskundigheid: 

 • Ambulance verpleegkundigen (SOSA) (AMBAC)
 • SEH-verpleegkundigen.
 • Traumacentra.
 • Artsen.
 • Brede Basis Intensive Care verpleegkundigen (BBIC).
 • Coranery Care verpleegkundigen.(CCU).
 • Anesthesie verpleegkundigen.
 • Trauma Nurse Core Course (TNCC).
 • Advanced Trauma Life Support (ATLS)
 • Advanced Cardiac Life Support (ACLS)..
 • Pré Hospital Trauma Life Support (PHTLS).
 • Pediatric Advanced Life Support (PALS).
 • European Pediatric Life Support (EPLS).
 • Advanced Paediatric Life Support (APLS).

Niveau 0 t/m 4 is altijd EHBO op leken niveau - BLS

Niveau 5 is hulpverlening op Intermediate Life Support niveau.- ILS.

Niveau 6 is hulpverlening op Advanced Life Support niveau - ALS -professionele hulpverlening.

 GHOR - Niveau van hulpverlening.

 • Globaal is de inzet van de medische hulpverlening in te delen in 3 niveaus:
 • • 1e niveau BLS / EHBO (Basic Life Support) - deskundigheidsniveau 1 t/m 4.
 • • 2e niveau ILS (Intermediate Life Support) - deskundigheidsniveau 5.
 • • 3e niveau ALS (Advanced Life Support) - deskundigheidsniveau 6.

1e niveau: BLS / EHBO (Basic Life Support) - Huur EHBO

1e niveau EHBO. Dit betreft het niveau van de reguliere EHBO-hulpverlening, zoals omschreven in het Oranje Kruisboekje. Deze hulp kan worden geboden door hulpverleners van EHBO of Rode Kruis. Huur EHBO levert geen personeel onder deskundigheidsniveau 3.

2e niveau: ILS  (Intermediate Life Support) - Huur EHBO

Bij dit niveau gaat het om (semi) professionele hulpverlening op het niveau van Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie (SIGMA),  basis verpleegkundige A, First Responders met ITLS cursus (Intermediate Trauma Life Support) Huur EHBO levert mensen van deskundigheidsniveau 5. 

3e niveau: ALS (Advanced Life Support) - Huur EHBO

Hierbij gaat het om gecompliceerdere hulpverlening, waarbij niet alleen professionele hulpverlening nodig is door bekwame en bevoegde professionals, maar waar ook hulpmiddelen nodig zijn op ambulanceniveau. De hulpverlening dient op basis van landelijke protocollen ambulancehulpverlening geboden te worden. In feite dient de hulp verleend te worden door een zogenaamd AMBU-team (ambulance bemanning zonder vervoerstaak, ook wel een stand-by ambulance).  Huur EHBO levert mensen van deskundigheidsniveau 6.

Binnen de Advanced Life Support - afk. ALS onderscheiden we:

1) Arts - medisch hoogst opgeleid - draagt indien aanwezig de eindverantwoordelijkheid. Indien niet aanwezig dan de nummer 2 is die er niet dan de nummer 3.

2) Ambulanceverpleegkundige - ALS nivo

3) 4  soorten gespecialiseerde verpleegkundigen delen deze plaats: 

 • Spoedeisende hulp verpleegkundige.  Afk. SEH-vpk.
 • Intensive care verpleegkundige. Afk. IC-vpk
 • Anesthesie verpleegkundige.
 • Hartbewaking verpleegkundige.

Dit zijn allemaal gespecialiseerder verpleegkundigen die binnen de ALS hulpverlening functioneren.

Lees meer

Huur EHBO hoopt dat u met deze informatie een weloverwogen keuze kan maken.